W ramach współpracy z firmą Megaset Sp. z o.o. w październiku 2019 roku zrealizowaliśmy dla dwóch grup 16-godzinne szkolenia „Współpraca, komunikacja, zarządzanie sobą w czasie”. Szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznych warsztatów.