Projekt zakładał przygotowanie i realizację cyklu szkoleń menedżerskich dla nowo powołanych menedżerów (Supervisory skills) i dla kadry menedżerskich z poziomu wyższego (Management Skills).

W ramach przygotowania projektu przeprowadziliśmy pogłębioną analizę potrzeb szkoleniowych w postaci indywidualnych rozmów z uczestnikami projektu i ich przełożonymi. Treści merytoryczne szkolenia zostały dopasowane do funkcjonującego w ramach korporacji systemu kompetencyjnego, a narzędzia dopasowane do realiów rynku polskiego. Zapewniło to spójność z globalną polityką rozwoju kompetencji firmy a jednocześnie pozwoliło na zwiększenie efektywności działania menedżerów w polskich realiach. W październiku 2019 roku przeprowadziliśmy dwudniowe szkolenie „Supervisory skills”. Szkolenie zostało przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.