W ramach współpracy z Ministerstwem Energii w Warszawie w październiku i listopadzie 2017 roku zrealizowaliśmy dla czterech grup pracowników 16-godzinne szkolenia „Trening menedżerski – nowoczesne techniki zarządzania zasobami ludzkimi”. W ramach dalszej współpracy w maju 2018 roku również dla czterech grup pracowników zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenia „Efektywna komunikacja i budowanie współpracy w zespole”, we wrześniu 2018 roku czterech naszych trenerów zrealizowało 16-godzinne szkolenie „Skuteczna realizacja celów”, w maju 2019 roku zrealizowaliśmy 12-godzinne szkolenie „Organizacja pracy i efektywne zarządzanie sobą w czasie”, natomiast w czerwcu 2019 roku zrealizowaliśmy 8,5 godzinne szkolenie „Techniki wystąpień publicznych”. Wszystkie szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznych warsztatów.