W ramach współpracy z Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów  w październiku 2013 roku przeprowadziliśmy 2-dniowy warsztat z zakresu Przywództwa i budowania zespołu.

Projekt rozpoczął się diagnozą potrzeb uczestników, która pozwoliła nam na dostosowanie programu do specyfiki pracy uczestników.


W ramach dalszej współpracy z Ministerstwem Finansów w listopadzie i grudniu 2020 roku zrealizowaliśmy dla sześciu grup 16-godzinne szkolenia "Zarządzanie jakością w projektach". Szkolenia były dedykowane dla pracowników i funkcjonariuszy resortu finansów i odbywały się w formie zdalnej za pomocą dedykowanej platformy komunikacji.