W ramach współpracy z Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów  w październiku 2013 roku przeprowadziliśmy 2-dniowy warsztat z zakresu Przywództwa i budowania zespołu.

Projekt rozpoczął się diagnozą potrzeb uczestników, która pozwoliła nam na dostosowanie programu do specyfiki pracy uczestników.