W ramach współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju w czerwcu 2019 roku czterech naszych trenerów zrealizowało szkolenie „Savoir vivre w pracy urzędnika, czyli zasady kultury i etyki w praktyce”. Szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu. W ramach dalszej współpracy w lipcu 2019 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Negocjacje oparte na współpracy oraz zarządzanie czasem”. Następnie przeprowadziliśmy również jednodniowe szkolenie „Savoir vivre w pracy urzędnika” we wrześniu 2019 roku.