W ramach współpracy z Ministerstwem Rozwoju, w grudniu 2016 roku zrealizowaliśmy szkolenie „Budowanie współpracy zespołowej”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone przez dwóch naszych trenerów w formie praktycznego warsztatu. W ramach dalszej współpracy w kwietniu 2017 roku wyżej wymienione szkolenie zostało dla kolejnej grupy pracowników ponownie zrealizowane.