W ramach współpracy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych zrealizowaliśmy w czerwcu 2016 roku szkolenie „Profesjonalny sekretariat i kancelaria w instytucji”. W ramach dalszej współpracy w lipcu i sierpniu 2016 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenia „Proces negocjacji w projektach unijnych”, natomiast we wrześniu i listopadzie 2017 roku zrealizowaliśmy dla 3 grup 16-godzinne szkolenie „Profesjonalna obsługa Klienta PIFE”. Szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu, podczas którego uczestnicy aktywnie brali udział.