Nestlé Polska S.A.

Współpracę z firmą Nestle Polska S.A rozpoczęliśmy w 2011 roku, kiedy to zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Train the Trainers”. W 2012 roku dla różnych grup pracowników zrealizowaliśmy szkolenia „Efektywność osobista” oraz „Negocjacje zakupowe”. Szkolenie „Efektywność osobista” zostało ponownie zrealizowane w 2013 roku. W ramach dalszej współpracy w czerwcu 2016 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Zarządzanie zmianą” oraz 16-godzinne szkolenie „Budowanie marki własnej”, natomiast we wrześniu i grudniu 2017 r. dla 6 grup pracowników zrealizowaliśmy 4-godzinne szkolenia „Feedback”. Wszystkie szkolenia zostały przeprowadzone w formie warsztatowej.