Współpraca z firmą Netia obejmowała dwa dni szkoleniowe – łącznie 14 godzin. Mieliśmy okazję realizować warsztat sprzedażowy dla dwóch grup pracowników. Każdorazowo szkolenia poprzedzała diagnoza potrzeb a warsztaty opierały się na licznych symulacjach związanych ze specyfiką działalności Firmy oraz miały na celu udoskonalenie technik sprzedaży jej usług.