W ramach współpracy z New Age Media zrealizowaliśmy cykl coachingów skierowanych do menedżerów firmy oraz szkolenie o tematyce negocjacji. Efektem coachingów była zmiana postawy i zachowania menedżerów głównie w obszarze komunikacji. Szkolenie z negocjacji miało charakter warsztatowy i miało na celu przepracowanie z grupą konkretnych przypadków Klientów i wypracowania dla nich strategii negocjacyjnej.