W ramach współpracy z firmą „Nieruchomości Wielkopolski” Sp. z o.o. Sp. k. w maju 2018 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Wywieranie wpływu i sztuka przekonywania”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.