W ramach współpracy z Firmą Nord Farm Sp. z o.o. przeprowadziliśmy w kwietniu 2015 roku Development Centre dla uczestników co pozwoliło na precyzyjne określenie poziomów kompetencji. Każda osoba otrzymała indywidualny feedback. W kwietniu 2016 roku przeprowadziliśmy dla dwóch grup 8-godzinne szkolenie „Proces sprzedaży i standard wizyt u klienta”, które zostało poprzedzone wizytami trenerów wraz z przedstawicielami handlowymi u Klientów. W ramach dalszej współpracy w kwietniu 2017 roku dla trzech grup pracowników zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Efektywne prowadzenie spotkań”, w maju 2017 roku przeprowadziliśmy indywidualne sesje coachingowe, w sierpniu 2017 roku dla czterech grup pracowników zrealizowaliśmy 12-godzinne szkolenie „Selling Skills”, które w maju 2018 roku dla kolejnych czterech grup zostało ponownie zrealizowane. W październiku 2017 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Leadership”, natomiast w styczniu 2018 roku dwóch naszych trenerów zrealizowało szkolenie „Selling & Presentation Skills”.