W ramach współpracy z firmą Nowe Miasto Sp. z o.o. w okresie od kwietnia 2018 roku do maja 2019 roku przeprowadziliśmy  doradztwo inwestycyjne dotyczące wdrożenia strategii dla Parku Rozrywki – Western – Twinpigs.