Oasis East

W ramach współpracy z firmą Oasis East zrealizowaliśmy w 2008 roku szkolenie o tematyce Komunikacja w zarządzaniu. Szkolenie miało warsztatowy charakter co oznacza w praktyce że podczas szkolenia wykorzystywaliśmy ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia grupowe, kwestionariusze, symulacje oraz case study. W ramach dalszej współpracy w listopadzie 2016 roku przeprowadziliśmy dla 3 grup pracowników warsztat 5S, który obejmował zarówno przedstawienie podstawowych pojęć jak również praktyczne warsztaty na hali produkcyjnej.