Współpraca z firmą OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o. rozpoczęła się w marcu 2014 roku i trwa do chwili obecnej.

Akademia Menedżera OBI to projekt kierowany do kierowników działów oraz zastępców dyrektorów marketu. Od czerwca 2022 roku realizujemy już ósmą edycję tego projektu, którego celem jest kompleksowe przygotowanie kierowników do awansu na zastępcę dyrektora marketu i zastępców do awansu na dyrektora marketu.

W ramach rocznej Akademii OBI każdy menedżer bierze udział w siedmiu modułach szkoleniowych z czego pięć realizowanych jest przez Brainstorm Group:
– Współpraca, efektywna komunikacja i przyjmowanie informacji zwrotnej,
– Skuteczny menedżer,
– Budowanie wizerunku kierownika i prowadzenie negocjacji,
– Przywództwo w zarządzaniu, motywowanie i komunikowanie zmian,
– Negocjacje i wywieranie wpływu.

Każdy z modułów trwa od dwóch do trzech dni. Projekt ma charakter innowacyjny, ponieważ łączy szkolenia z Development Center. Każde szkolenie prowadzi dwoje trenerów i wymiennie pełnią rolę trenera i asesora. Na zakończenie akademii każdy z uczestników otrzymuje indywidualny raport o postępach swojego rozwoju menedżerskiego i indywidualny feedback rozwojowy.