W ramach współpracy z firmą Olewnik Transport w sierpniu 2017 roku przeprowadziliśmy w oparciu o analizę SWOT doradztwo strategiczne. W ramach dalszej współpracy w listopadzie i grudniu 2017 roku zrealizowaliśmy 32-godzinne szkolenie „Zamykanie sprzedaży i kontraktowanie Klienta.”