ORAS OLESNO Sp. z o.o.

W 2011r. przeprowadziliśmy dla Oras Olesno dwa projekty.

Pierwszym z nich były dwa 2-dniowe Team Buildingi (szkolenie budowanie zespołu)  dla pracowników różnych działów. Szkolenia były oparte i zaprojektowane przez Trenera BRAINSTORM z uwzględnieniem specyfiki pracy w Oras Olesno. Efektem finalnym było stworzenie raportu poszkoleniowego, zawierającego sugestie na przyszłość w kontekście dalszego rozwoju pracowników.

Drugim projektem była realizacja szkolenia sprzedażowego, które obejmowało techniki prezentacji produktu i jego cech oraz umiejętność stosowania technik sprzedaży.

W czerwcu 2014 r. przeprowadziliśmy kolejny Team Building, który pozwolił na wypracowanie kolejnych sugestii rozwoju, jak również znacznie wpłynął na poprawę komunikacji w Zespole.

W marcu 2016 r. zrealizowaliśmy szkolenie „Skuteczna sprzedaż i obsługa Klienta”, które było przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu, w trakcie którego uczestnicy aktywnie brali udział, w listopadzie 2016 r. zrealizowaliśmy dla dwóch grup 5-godzinny warsztat „Techniki sprzedaży”, natomiast we wrześniu 2017 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Współpraca w zespole i radzenie sobie ze stresem”.

W ramach dalszej współpracy w okresie od października 2021 r. do kwietnia 2022 roku zrealizowaliśmy cykl indywidualnych konsultacji menedżerskich.