Tytuł projektu: Sprzedaż, Team Building, Lean Management

Okres realizacji: lipiec 2011 roku – kwiecień 2022 roku

Główne działania projektowe:
Działania zrealizowane na rzecz Oras Olesno skupiały się wokół dwóch głównych obszarów – sprzedaży oraz HR. W ramach tego pierwszego przeprowadzono szkolenia z technik skutecznej sprzedaży oraz z obsługi klienta, a także wykonano audyt procesów sprzedaży oraz konsultacje dotyczące Product Placementu. W obszarze HR natomiast odbyły się dwie dwudniowe sesje Team Building, szkolenie z komunikacji, automotywacji i zarządzania sobą oraz szkolenie ze współpracy w zespole i radzenia sobie ze stresem. Dodatkowo prowadzono konsultacje z zakresu Lean Management, wdrożenia nowego produktu i usprawnień przepływów na linii produkcyjnej połączone z audytem produkcji i logistyki.

Rezultaty:
Wszystkie działania zostały zaprojektowane przez trenerów i konsultantów Brainstorm Group z uwzględnienim specyfiki pracy w organizacji Klienta. Dzięki temu każda z aktywności przynosiła natychmiastowy i wymierny rezultat w postaci poprawy faktycznych procesów czy wypracowania nowych rozwiązań usprawniających. W ramach działań z zakresu HR między innymi opracowano raport zawierający sugestie co do dalszego rozwoju pracowników oraz działań poprawiających komunikację w zespole.