W ramach współpracy z firmą Oriflame zrealizowaliśmy w 2011 roku szkolenia o następującej tematyce:

– Mentoring jako nowoczesna forma zarządzania wiekiem

– Budowanie pozycji lidera

– Zarządzanie zespołem – delegowanie i kontrola.

Szkolenia miały charakter warsztatowy co w praktyce oznaczało pracę na poziomie wiedzy, umiejętności i postawy uczestników.