W ramach współpracy z Orlen Oil Sp. z o.o. zrealizowaliśmy w 2013 oraz w lipcu i sierpniu 2014 roku indywidualne sesje coachingowe skierowane dla menedżerów firmy. Głównym celem coachingu menedżerskiego był przyrost wiedzy i umiejętności związanych m.in. z technikami autoprezentacji, wywieraniem wpływu, radzeniem sobie z trudnymi uczestnikami czy dostosowywaniem prezentacji do stylu komunikacji odbiorcy. W ramach dalszej współpracy w październiku 2014 roku przeprowadziliśmy dla dwóch grup szkolenie z zakresu obsługi Klienta, we wrześniu 2017 roku dla firmy Orlen Oil Sp. z o.o. zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Efektywny Menedżer” zakończone w październiku 8-godzinną sesją „Follow Up”, natomiast w listopadzie 2018 roku ponownie zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Efektywny Menedżer”, do którego w lutym 2019 r. zrealizowaliśmy 8-godzinną sesję Follow Up. Następnie w grudniu 2019 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Efektywny menedżer – First time Manager”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.