W ramach współpracy z Firmą Orlen Paliwa Sp. z o.o. zrealizowaliśmy w 2013 i 2014 roku cykl indywidualnych sesji coachingowych dla menadżerów. Głównych celem sesji było zwiększenie świadomości menadżerskich oraz nabycie praktycznych umiejętności przydatnych podczas codziennej pracy z zespołem. W lutym 2015 roku zrealizowaliśmy ośmiogodzinne szkolenie „Efektywna komunikacja”.