W ramach współpracy z firmą Orlen Gaz Sp. z o.o. w okresie od listopada 2014 roku do marca 2015 roku zrealizowaliśmy dla pracowników cykl szkoleń w ramach Akademii Sprzedaży.