W ramach współpracy z firmą Panep w 2013 r zrealizowaliśmy szkolenia o następującej tematyce:
– Budowanie i utrzymywanie relacji z Klientem
– Skuteczna sprzedaż

Szkolenia miały charakter warsztatowy.

W ramach dalszej współpracy, w lutym 2022 r. zrealizowaliśmy dla pracowników 8-godzinne szkolenie "Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu". Szkolenie również zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.