W ramach współpracy z firmą Panep w 2013r zrealizowaliśmy szkolenia o następującej tematyce:

– Budowanie i utrzymywanie relacji z Klientem

– Skuteczna sprzedaż

Szkolenia miały charakter warsztatowy.