W ramach współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodowa w Płocku w czerwcu 2019 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Podnoszenie jakości obsługi studenta w dziekanacie.” Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.