W ramach współpracy z firmą „Paroc Polska Sp. z o.o.” w listopadzie 2018 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Wywieranie wpływu i sztuka przekonywania”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.