W ramach współpracy z firmą Partner XXI zrealizowaliśmy audyt pracy działu handlowego oraz zaprojektowaliśmy i przeprowadziliśmy dwudniową grę symulacyjną z zarządzania sprzedażą dla kadry zarządzającej. Gra miała na celu usystematyzowanie wiedzy na temat zarządzania sprzedażą oraz zmianę przekonań w zakresie różnicowania i kaskadowania celów, dostosowania stylu zarządzania do potencjału pracownika. Gra symulacyjna została zrealizowana w oparciu o grę planszową i w pełni odwzorowywała procesy zachodzące w działach sprzedaży udziałowców firmy Partner XXI. W ramach dalszej współpracy we wrześniu 2015 r. przeprowadziliśmy 8-godzinne szkolenie „Profesjonalna Obsługa Klienta”, 16-godzinne szkolenie „Zarządzanie Sytuacyjne – Wprowadzenie do coachingu” oraz 16-godzinne szkolenie „Zarządzanie Czasem”, w październiku 2015 r. zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenia „Cross Selling”, „Coaching” oraz 16-godzinne szkolenie „Wywieranie wpływu na pracowników”. W kwietniu 2016 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Zarządzanie sobą w czasie – obsługa reklamacji”. Wszystkie szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.