PFR Ventures

W ramach współpracy z firmą PFR Ventures w lipcu i sierpniu 2017 roku zrealizowaliśmy 40-godzinny warsztat mający na celu wypracowanie wartości.