PHILIPS POLSKA Sp. z o.o.

Nasza współpraca z firmą Philips Polska Sp. z o.o. rozpoczęła się w 2012 roku.

We wrześniu 2012 przeprowadziliśmy warsztat z zakresu Podstaw sztuki prezentacji i technik trenerskich dla dwóch grup szkoleniowych liczących po około 12 osób każda. Ten sam projekt powtórzyliśmy w czerwcu 2013 dla kolejnej grupy przedstawicieli handlowych (grupa około 15 osób).

Każdy z projektów poprzedzony był pogłębioną diagnozą potrzeb szkoleniowych oraz kończył się dwugodzinną sesją follow-up dla każdej z grup.