PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

W ramach współpracy z PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w czerwcu 2017 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie ze Sprzedaży. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone przez dwóch trenerów w formie warsztatowej.