PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

W ramach współpracy z firmą PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zrealizowaliśmy w styczniu 2017 roku 16-godzinne szkolenie „Obsługa Klienta i negocjacje”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.