W ramach współpracy z Firmą Platinum Pharma S.C. w styczniu 2016 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Efektywna sprzedaż”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.