Podkarpacki Bank Spółdzielczy

Od roku 2013 współpracujemy z Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym w Sanoku w zakresie działań podnoszących kompetencje pracowników Banku.

W roku 2013 w kwietniu odbył się cykl jednodniowych szkoleń dla łącznej liczby 49 pracowników Banku z tematu „Cross-selling sprzedaż wiązana i uzupełniająca”.

W październiku odbył się 5-cio godzinny wykład mający na celu podniesienie kompetencji  pracowników w zakresie” Obsługi Klienta Banku”. W wykładzie wzięło udział ponad 90 pracowników Podkarpackiego Banku Spółdzielczego.

W kwietniu 2014 przeprowadzone zostało szkolenie dla menedżerów Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku. Tematem jednodniowego szkolenia było „Automotywacja i budowanie postawy pro aktywnej” – przeszkolonych zostało 25 menedżerów. W grudniu 2014 przeprowadziliśmy dla grupy 34 pracowników 8 godzinne szkolenie „Automotywacja i integracja zespołu.”

W ramach dalszej współpracy od czerwca 2015 r. do kwietnia 2016 r. zrealizowaliśmy cykl szkoleniowy „Akademia Menedżera” w trakcie którego przeprowadziliśmy 16-godzinne szkolenia z poniższych tematów :

  • Skuteczny menedżer
  • Komunikacja w zespole i organizacji
  • Sztuka prezentacji
  • Motywacja i automotywacja
  • Efektywność osobista Menedżera
  • Budowanie relacji z Klientami i negocjacje
  • Leadership – istota przywództwa i rola lidera
  • Zarządzanie zmianą