Tytuł projektu: Program podnoszenia kompetencji pracowników

Okres realizacji: kwiecień 2013 roku – kwiecień 2016 roku

W ciągu trzech lat trwania projektu zrealizowaliśmy na rzecz Banku szereg szkoleń podnoszących kompetencje pracowników.

Główne działania projektowe:

Program rozpoczął cykl jednodniowych szkoleń „Cross-selling sprzedaż wiązana i uzupełniająca”, w których udział wzięło 49 pracowników Banku.
W październiku 2013 roku 92 osoby uczestniczyły w 5-cio godzinnym wykładzie „Profesjonalna Obsługa Klientów Banku” podnoszącym kompetencje z zakresu obsługi klienta Banku, utrzymania go i pracy z nim.

Tematem szkolenia przeprowadzonego w kwietniu 2014 roku dla 25 menadżerów Banku była „Automotywacja i budowanie postawy proaktywnej”, następnie przeszkoliliśmy w ramach 8 godzinnego szkolenia „Automotywacja i integracja zespołu” grupę 34 pracowników Banku.

Projekt zwieńczyła „Akademia Menadżera” – zrealizowana od czerwca 205 roku do kwietnia 2016 roku. W jej ramach przeprowadziliśmy następujące szkolenia, z których każde obejmowało 16 godzin szkoleniowych:

  • Skuteczny menedżer
  • Komunikacja w zespole i organizacji
  • Sztuka prezentacji
  • Motywacja i automotywacja
  • Efektywność osobista Menedżera
  • Budowanie relacji z Klientami i negocjacje
  • Leadership – istota przywództwa i rola lidera
  • Zarządzanie zmianą

Rezultaty:

Kompleksowy zakres przedmiotowy prowadzonych szkoleń pozwolił zarówno menadżerom, jak i pracownikom niższego szczebla, nabyć i wzmocnić kompetencje potrzebne dla maksymalnie efektywnej pracy. Realizowanie procesów sprzedaży, zarządzanie motywacją osobistą oraz szeroki wachlarz zadań menadżerskich nabrały zupełnie nowego wymiaru jakościowego dzięki skutecznemu zrealizowaniu omawianego projektu.