POL-SKONE

Współpraca z firmą Pol-Skone została nawiązana w roku 2011. Działania rozwojowe dotyczyły szkolenia z zakresu „Profesjonalnej Obsługi Reklamacji” dla oraz coaching-u. Przeszkolone zostały 3 osoby w wymiarze 8 godzin. Coaching został przeprowadzony dla 5 osób w łącznym wymiarze 30 godzin.