Tytuł projektu:
Obsługa reklamacji i coaching

Okres realizacji: grudzień 2011 roku – kwiecień 2012 roku

Główne działania projektowe:
Dla Klienta zrealizowano szkolenie z profesjonalnej obsługi reklamacji, w czasie którego pracownicy nabyli umiejętności prowadzenia procesu reklamacyjnego w sposób maksymalnie efektywny dla organizacji oraz sesje coachinogowe w łącznym wymiarze 30 godzin.

Rezultaty:
Szkolenie połączone z coachingiem zaowocowało wzmocnieniem kompetencji z zakresu obsługi klienta, a przez to znacząco poprawiło efektywność procesów B2C w organizacji Klienta.