W ramach współpracy z Politechniką Białostocką w lutym 2018 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne certyfikowane szkolenie Lean Manufacturing. Szkolenie zostało zakończone egzaminem potwierdzającym nabycie wiedzy przez uczestników.