W ramach współpracy z Polską Agencja Inwestycji i Handlu S.A. w sierpniu 2017 roku zrealizowaliśmy 16-godzinny warsztat mający na celu wypracowanie wartości.