W ramach współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w sierpniu 2017 roku zrealizowaliśmy 16-godzinny warsztat mający na celu wypracowanie wartości.