W ramach współpracy z firmą Polskapresse Sp. z o.o w 2010 roku w ramach działań rozwojowych pracowników zrealizowanych zostało kilkanaście projektów. Łącznie przeszkolonych zostało ponad 562 pracowników i zrealizowanych ponad 360 godzin szkoleniowych.  Tematyka zrealizowanych wygląda  następująco:

 • Wypracowanie kluczowych kompetencji handlowca
 • Sztuka prezentacji
 • Autoprezentacja
 • Leadership
 • Prospecting i Referencje
 • Standard pracy w biurze reklamy
 • Budowanie profesjonalnych ofert handlowych
 • Wywieranie wpływu w procesie sprzedaży
 • Sztuka skutecznej sprzedaży
 • Sztuka negocjacji handlowych
 • Standard Negocjacji Handlowych
 • Zarządzanie własnym czasem i budżetem
 • Zarządzanie czasem
 • Asertywność i Radzenie sobie ze stresem
 • Budowanie relacji w sprzedaży
 • Zarządzanie zmianą
 • Twórcze rozwiązywanie konfliktów
 • Automotywacja Handlowca
 • Skuteczna Rozmowa Telefoniczna
 • Trudne sytuacje w sprzedaży
 • Coaching w sprzedaży – Metoda GROW
 • Techniki kreatywności w procesie sprzedaży
 • Zarządzanie projektem sprzedaży
 • Organizacja pracy w sprzedaży
 • Budowanie lojalności i zaangażowania w zespole
 • Kreatywność w sprzedaży
 • Asertywność i Radzenie sobie ze stresem
 • Standard sprzedaży – agencje i klient biznesowy
 • Wywieranie wpływu na zespół