Tytuł projektu: Konsultacje i coaching

Okres realizacji: czerwiec 2014 roku – czerwiec 2015 roku

Główne działania projektowe:
W ramach trwającego rok cyklu dedykowanego dla kadry kierowniczej Klienta przeprowadzono konsultacje z następujących tematów: Radzenie sobie z emocjami, Zarządzanie konfliktem, Zarządzanie zmianą, Strategie zarządzania, Negocjacje, Sprzedaż z wykorzystaniem metody SEMA, Zarządzanie ludźmi, Rola menadżera, Wdrażanie standardów komunikacji poziomej, Coaching menadżerski w wykorzystaniem modelu GROW, Zarządzanie emocjami, Zarządzanie stresem, Definiowanie i kaskadowanie celów, Zarządzanie procesami w organizacji, Zarządzanie ludźmi.  Aby dodatkowo podnieść kwalifikacje i umocnić kompetencje kadry kierowniczej przeprowadzono także sesje coachingu menadżerskiego.

Rezultaty:
Dzięki zróżnicowanemu profilowi konsultacji udało się wypracować w organizacji Klienta nowy sposób postrzegania swojej roli przez kadrę kierowniczą oraz wprowadzić umiejętności niezbędne do prawidłowego i efektywnego pełnienia tej roli w sposób gwarantujący rozwój organizacji.