Ponar Silesia S.A.

W 2014r. BRAINSTORM zorganizowało konsultacje dla kierowników w zakresie komunikacji wewnętrznej, asertywności oraz motywacji pracowników. Przeprowadzone konsultacje miały na celu wypracowanie umiejętności, które zagwarantują rozwój firmy oraz określą jej cele, misję i strategię.