W ramach współpracy z firmą PONAR Wadowice S.A. zrealizowaliśmy w maju 2015 roku 16-godzinne szkolenie „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”. W ramach dalszej współpracy w czerwcu 2015 roku przeprowadziliśmy 16-godzinne szkolenie „Motywowanie”, w lipcu i sierpniu 2015 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Organizacja czasu pracy z wykorzystaniem narzędzi projektowych”, we wrześniu przeprowadziliśmy szkolenie „Instruktaż i informacja zwrotna na stanowisku pracy” natomiast w październiku zrealizowaliśmy trzy dwudniowe szkolenia „Lean Manufacturing”. W listopadzie 2015 roku dla pracowników firmy PONAR Wadowice S.A. zrealizowaliśmy również 16-godzinne szkolenia zarówno z zakresu Microsoft Word jak i Microsoft Excel. Wszystkie szklenia były przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.