W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach zrealizowaliśmy szkolenie dla kadry zarządzającej z zakresu zarządzania zmianą. Szkolenie miało interaktywny charakter i było mocno dostosowane do potrzeb uczestników. Podczas szkolenia pracowaliśmy na rzeczywistych case study z życia uczestników.