W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Rybniku w sierpniu 2018 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Trening Asertywności”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.