W czerwcu sierpniu i wrześniu 2010 roku realizowaliśmy szkolenia dla pracowników Praktiker Polska. Projekt rozwojowy obejmował szkolenie menadżerów na nowo utworzonym stanowisku kierownika hali (Floor Manager). Szkolenia przeprowadzono dla dwóch grup (łącznie 8 dni szkoleniowych) z zakresów:

  • autoprezentacja w czasie spotkań grupowych z pracownikami,
  • negocjacje,
  • skuteczne wywieranie wpływu,
  • perswazja i przekonywanie,
  • organizacja czasu pracy własnej i zespołu
  • oraz asertywność i delegowanie.

Szkolenia prowadzone były w formie wyjazdowej w ośrodku poza Warszawą. Do każdej grupy dedykowaliśmy parę Trenerów, aby uzyskać jak najlepszy efekt szkolenia.