W ramach współpracy z firmą Premier MSS zrealizowaliśmy cykl szkoleń dla menedżerów wyższego, średniego i niższego szczebla. Szkolenia dotyczyły umiejętności menedżerskich, negocjacyjnych, coachingowych i prawa pracy. Sumarycznie zrealizowaliśmy ponad 30 szkoleń dwudniowych dla firmy Premier MSS.