W ramach współpracy z firmą Prisjakt Poland Sp. z o.o. w marcu 2019 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Efektywność osobista”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.