W ramach współpracy z firmą Progress Eco Sp. z o.o. Sp. k. w styczniu 2019 r. zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie z zakresu TKW i kompetencji menadżerskich. We wrześniu 2019 roku wykonaliśmy jednodniowe szkolenie „Projekt Zakupy”. Szkolenia zostały przeprowadzone w formie praktycznych warsztatów. We wrześniu oraz w październiku 2019 roku udzieliliśmy jednodniowych konsultacji.