PROSEAT Sp. z o.o.

Nasza współpraca z firmą Proseat rozpoczęła się w kwietniu 2013 roku warsztatem z zakresu Systemu 5S, w którym uczestniczyło 16 osób.

Kolejnymi projektami były warsztat Zarządzanie kompetencjami oraz Zarządzanie projektami HR.

Następnie przystąpiliśmy do szerokiego projektu wdrażania Lean Manufacturing na Produkcjach Proseat w Bielsku-Białej i Czechowicach-Dziedzicach oraz w Dziale Logistyki.

Projekt rozpoczął się jednodniowym warsztatem z Lean jeszcze w 2013 roku. Od września 2013 każdego miesiąca odbywają się spotkania konsultacyjno – coachingowe dla Dyrektorów obu Produkcji oraz Dyrektora Logistyki.

Projekt obejmuje również:

  • Obserwację dnia pracy Dyrektora logistyki wraz z sesją Informacji zwrotnej.
  • Warsztat dla Najwyższej Kadry Menedżerskiej – Wypracowanie schematu wdrożenia Lean w całej firmie.
  • Warsztaty dla Liderów z zakresu Lean Manufacturing.
  • Projekt cały czas trwa i obejmuje coraz to większą liczbę osób oraz Działów Proseat.