W ramach współpracy z firmą Proster zrealizowaliśmy szkolenia w następujących obszarach tematycznych:

  • szkolenie z rozmów oceniających z wykorzystaniem modelu GROW – 2x16h
  • szkolenie z nowoczesnych narzędzi zarządzania w HR – 16h
  • szkolenie z zarządzania projektami – 16h

W ramach elastycznego dostosowania się do potrzeb naszego Klienta, pomogliśmy także w projekcie rekrutacyjnym rekomendując kandydata na stanowisko Dyrektora Zarządzającego, który został zaakceptowany przez Klienta.