W ramach współpracy z firmą Prova Aleksander Kocur w lutym 2019 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Zarządzanie Projektami”, 8-godzinne szkolenie „Coaching Menedżerski” oraz 8-godzinne szkolenie „Challenger – nowoczesny model sprzedaży”. Szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznych warsztatów.