W 2010 roku zrealizowaliśmy 2-dniowe szkolenie dla Pracowników Urzędu pt. „Coaching w praktyce”. Celem szkolenia było podniesie kompetencji coachingowych. W szkoleniu udział wzięło kilkunastu uczestników. W ramach dalszej współpracy w maju 2021 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie "Rozmowy oceniające". Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznych warsztatów.