W ramach współpracy z firmą Quick International zrealizowaliśmy w 2009 roku szkolenie: Wprowadzenie do Lean Manufacturing.

Szkolenie było zrealizowane w formie warsztatu co w praktyce oznacza, że w trakcie szkolenia wykorzystane zostały zróżnicowane narzędzia pracy z grupą takie jak: ćwiczenia, scenki, filmy, kwestionariusze, symulacje produkcyjne itp.