W ramach współpracy z firmą Rettig Heating zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy:

1. System ocen dla menadżerów i pracowników nieprodukcyjnych oparty o wypracowane i opisane kompetencje.
2. System ocen dla pracowników produkcyjnych oparty o kompetencje i zakres specjalizacji produkcyjnej.

Zrealizowaliśmy także szkolenia z ocen pracowniczych dla wszystkich menadżerów w firmie. Obydwa systemy ocen zostały połączone z systemem zarządzania przez cele. W ramach dalszej współpracy w październiku i listopadzie 2018 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne warsztaty dotyczące wypracowania komunikatów oraz rozwiązywania problemów, również w listopadzie i grudniu 2018 roku zrealizowaliśmy dla trzech grup pracowników 16-godzinne szkolenia „Skuteczna komunikacja w zarządzaniu na produkcji”.